Tag Archives: โครงสร้าง

โครงสร้างโลก

โครงสร้างโลก เป็นอย่างไร ?

โลกที่เป็นที่อยู่ของพวกเรานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความลึกลับและมีสิ่งให้เราค้นคว้าอยู่อีกมากมาย โดยโลกนั้นได้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆที่แม้แต่มนุษย์ก็ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ให้เราเห็นกันหลายต่อหลายครั้งแล้ว ซึ่งสาเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เช่น ภูเขาไฟระเบิด สึนามิและปรากฏการณ์อื่นๆอีกมากมาย ก็มีต้นเหตุมาจาก โครงสร้างของโลก นั่นเอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่มนุษย์ควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างโลก เพื่อนำความรู้ไปใช้รับมือกับปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่อาจนำอันตรายมาสู่พวกเราได้

โครงสร้างโลกถ้าจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดก็จะแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน เริ่มที่ส่วนนอกสุดที่มีลักษณะบางที่สุดในโครงสร้างโลก ส่วนนี้เรียกว่า เปลือกโลก โดยแผ่นเปลือกโลกก็คือบริเวณพื้นผิวที่เราสามารถเหยียบได้นั่นเอง ซึ่งโครงสร้างส่วนเปลือกโลกนี้ก็มีการเคลื่อนตัวช้าๆอยู่ตลอดเวลา และถ้าการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ที่รุนแรงมากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้ หรือถ้าเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลก็อาจจะก่อให้เกิดสึนามิและจะก่อให้เกิดอันตรายระดับชาติได้ ดังนั้นมนุษย์จึงได้มีการพัฒนาเครื่องตรวจจับการเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเพื่อใช้เตือนภัยและให้สัญญาณก่อนที่แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้น โดยมีหลักการทำงานก็คือ เครื่องจะคอยตรวจจับสัญญาณการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอยู่ตลอดเวลาและเมื่อมีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวผิดปกติก็จะมีการแจ้งเตือนให้ทราบนั่นเอง

สำหรับโครงสร้างโลกส่วนที่สองก็มีชื่อเรียกว่า แมนเทิล ซึ่งโครงสร้างโลกส่วนนี้จะมีความหนาถึง 3000 กิโลเมตรและมีลักษณะเฉพาะที่แข็งและมีความร้อนสูง จนทำให้หินบางบริเวณมีความหนืดสูง ซึ่งหินชนิดนี้ก็คือแมกม่านั่นเอง โดยแมกม่าจะถูกปล่อยขึ้นมาจากปล่องภูเขาไฟเมื่อเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ จึงถือว่าโครงสร้างโลกส่วนนี้มีความสัมพันธ์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิด

ส่วนสุดท้ายของโครงสร้างโลกก็คือแก่นโลก ซึ่งแก่นโลกก็แบ่งออกเป็นสองส่วนอีกทีนึง โดยแบ่งเป็น แก่นโลกชั้นนอกและแก่นโลกชั้นใน ซึ่งแก่นโลกชั้นนอกจะมีอุณหภูมิสูงมากโดยมีค่าประมาณอยู่ที่ 4300-6200 กิโลเมตรและมีสถานะเป็นของเหลวหนืดโดยประกอบไปด้วยเหล็ฏและนิกเกิลเป็นส่วนใหญ่ ส่วนแก่นโลกชั้นในนั้นจะมีอุณหภูมิที่มากกว่าแก่นโลกชั้นนอกเล็กน้อย โดยจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 6200-6400 องศาเซลเซียสและจะมีลักษณะเป็นของแข็งซึ่งจะทำให้เราสามารถแบ่งแยกแก่นโลกชั้นนอกกับแก่นโลกชั้นในได้อย่างชัดเจน

เมื่อเราทราบถึงโครงสร้างโลกแล้วก็อย่าลืมที่จะปฏิบัติตนด้วยสโลแกน รักษ์โลก นะครับ เนื่องจากว่าทุกวันนี้โลกเราที่ได้รับสารพิษมากเกินไปจากน้ำมือของมนุษย์ก็เริ่มแสดงอาการแปลกๆให้เราเห็นแล้ว ไม่ว่าจะเป็น แผ่นดินไหวจำนวนมาก สึนามิมากมาย ดังนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะพร้อมใจช่วยกันรักษาโลกแล้วครับ

761628