Tag Archives: ฝึกจิต

ฝึกจิต-ครองใจ ความดีง่ายๆ ที่ต้องลงมือทำ

5494845650

ฝึกจิต-ครองใจ ความดีง่ายๆ ที่ต้องลงมือทำ

การฝึกจิตหรือการข่มจิต นับเป็นความดีประการหนึ่งที่พึงกระทำ เพราะถ้าทำได้สำเร็จ ก็จะมีความสุข สมดั่งพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า ‘จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้’ ฉะนั้น ยิ่งฝึกจิตข่มจิตได้ดีเพียงใด ก็จะยิ่งมีความสุขเพียงนั้น