กรรมหมายถึงเจตนา

กรรมหมายถึงเจตนา

74525522566

“กรรมในความหมายของพระพุทธเจ้านั้นท่านหมายถึงเจตนา เราทำอะไรก็ตามถ้าประกอบอยู่ด้วยเจตนา สิ่งนั้นเป็นกรรม”

คอลัมน์ คำพระ
ว.วชิรเมธี